บริการรับเทิร์นเครื่องจักร

อีกหนึ่งบริการในด้านการเงินที่ทาง บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด มีให้กับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อเครื่องจักรใหม่ นั้นก็คือ บริการรับซื้อเทิร์นเครื่องจักรตัวเก่า ซึ่งในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการที่ขายเครื่องจักรตัวเก่า แล้วนำเงินที่ได้มาเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องจักรตัวใหม่ ทางเรา มีบริการรับตีราคาเครื่องและรับซื้อเครื่องจักรเก่าในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับธุรกิจของลูกค้า