บริการโชว์รุมเครื่องจริงเพื่อทดสอบงาน

บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด มีโชว์รูมแสดงการทำงานของเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย เพียบพร้อมในด้านความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสและทดลองใช้งานเครื่องจักรที่สนใจก่อนการตัดสิ้นใจซื้อ ซึ่งทางเรายังมีทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านข้อมูลทางเทคนิคพร้อมทั้งสาธิตการใช้งานของเครื่องจักรทุกเครื่อง โดยทางลูกค้าสามารถทดลองใช้งานเครื่องได้จนกว่าจะสามารถใช้ได้จริง อีกทั้งทางเรายังยินดีที่จะให้ทางลูกค้ามาทดลองสร้างชิ้นงานตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อีกด้วย