บริการแมนทาเน้นหลังการขายเซอร์วิสประจำปี 2563 จังหวัดพัทลุง วันที่ 11/11/2563

บริการแมนทาเน้นหลังการขาย เซอร์วิสประจำปี 2563 เครื่องเลเซอร์ CO2 MODEL : D2-1309N จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 11/11/2563