บริการแมนทาเน้นหลังการขายเซอร์วิสประจำปี 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 28/09/2563