เซอร์วิสประจำปี-2563-เครื่องซีเอ็นซี-นครปฐม-

บริการแมนทาเน้นหลังการขาย เซอร์วิสประจำปี 2563 เครื่องซีเอ็นซี เร้าเตอร์ MODEL : H3-2500Cut จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11/11/2563