ร่วมงานกับเรา

ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมป้ายของ บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดในหลายปีที่ผ่าน และเพื่อให้มีการเติบโตต่อไป จึงยินดีรับสมัครผู้ที่มีความสามารถ มาร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิด (Technician)

เงินเดือน : 20,000.00 บาท

สถานะ: เปิดรับสมัคร

พนักงานขาย(Sale)

เงินเดือน : 20,000.00 บาท

สถานะ: ปิดรับสมัคร