บริการโชว์รูมจัดแสดงสาธิตทดสอบ การทำงานเครื่องจักรประจำปี 2564 วันที่ 25/02/2564

บริการโชว์รูมจัดแสดงสาธิตทดสอบ การทำงานเครื่องจักรประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25/02/2564