ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต องค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะผลิตงานให้ได้มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลาคงหนีไม่พ้นเครื่องมือและเครื่องจักร โดยทั่วไปเครื่องจักรในตลาดที่เป็นที่รู้จัก ส่วนใหญ่นำเข้าจาก ยุโรป อเมริกา หรือญี่ปุ่น เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพแต่ราคาเครื่องและต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ดังนั้นเครื่องจักรจากจีนที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงแต่ราคาถูกกว่า จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต แต่เนื่องจากผู้นำเข้าเครื่องจักรจีนโดยทั่วไปยังขาดความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ และบริการหลังการขายที่ดี จึงทำให้ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจและไม่กล้าที่จะเลือกใช้

    "บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด" ผู้นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพสูงจากจีน จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่แสวงหาและคัดเลือกเครื่องจักรจีนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิต พร้อมให้บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว แก้ไขปัญหาตรงจุด โดยช่างผู้ชำนาญงานที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรโดยตรง เพราะเราเชื่อมั่นว่าการใช้เครื่องจักรคุณภาพดีราคาไม่สูงจะช่วยลดต้นทุนแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของงานที่ดีได้ และด้วยแนวคิดที่ว่า “ตอบสนองทุกความคาดหวัง ด้วยมิตรภาพและบริการ” ซึ่งไม่ใช้เพียงแค่การซื้อขายเครื่องจักรและการบริการหลังการขายที่ดีจากเราเพียงเท่านั้น ทาง เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป ยังมีโชว์รูมมาตรฐานที่พร้อมจะให้ลูกค้าเข้ามาทดลองใช้งานเครื่องจักร มีบริการให้คำปรึกษาก่อนการติดตั้ง บริการส่งพร้อมติดตั้ง บริการรับแจ้งซ่อมตามอาการ และบริการตรวจเช็คตามกำหนด อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมทุกระดับของลูกค้าและทุกอุตสาหกรรมการผลิต

เราจะเคียงข้างคุณทุกความต้องการ ด้วยบริการเหนือระดับ รักษามาตรฐาน พัฒนาสู่สากล
เครื่องคุณภาพและบริการที่ดีมีครบที่ “เลเบิ้ลไซน์”

รูปตรวจเช็คตามกำหนด

บริการโชว์รูมจัดแสดงเครื่องจักร

บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด มีโชว์รูมแสดงการทำงานของเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย เพียบพร้อมในด้านความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสและทดลองใช้งานเครื่องจักรที่สนใจก่อนการตัดสิ้นใจซื้อ ซึ่งทางเรายังมีทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านข้อมูลทางเทคนิคพร้อมทั้งสาธิตการใช้งานของเครื่องจักรทุกเครื่อง โดยทางลูกค้าสามารถทดลองใช้งานเครื่องได้จนกว่าจะสามารถใช้ได้จริง อีกทั้งทางเรายังยินดีที่จะให้ทางลูกค้ามาทดลองสร้างชิ้นงานตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อีกด้วย

รูปตรวจเช็คตามกำหนด
รูปตรวจเช็คตามกำหนด
รูปตรวจเช็คตามกำหนด

บริการให้คำปรึกษาก่อนติดตั้ง

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานของ บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด ทำให้รู้ถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรมการผลิตนี้ ทางเราจึงได้มีบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าในทุกๆด้าน ตั้งแต่ในด้านของการเลือกซื้อเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการผลิตงานของลูกค้าทั้งการใช้งานในระยะสั้นและระยะยาว ด้านการออกแบบงานและคิดค้นขั้นตอนวิธีการผลิตสินค้า ด้านเงินทุนในการจัดซื้อและชำระค่าเครื่องจักร ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาว่าจ้างผลิตไปจนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งบริษัท เพื่อให้ลูกค้าของเราเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการที่จะเลือกทำธุรกิจร่วมกัน

บริการจัดส่งและติดตั้งเครื่องจักร

นอกจากความพร้อมของระบบยานพาหนะ ที่ช่วยให้การจัดส่งเครื่องจักรสามารถไปถึงได้ในทุกสถานที่และตรงต่อเวลาแล้ว ยังมีบริการติดตั้งเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานควบคุมโดยวิศวกรชำนาญงานเฉพาะทางที่ครอบคลุมตั้งแต่ การเข้าตรวจเช็คพื้นที่หน้างาน การปรับพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้งเครื่อง การติดตั้งเครื่องตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต พร้อมการอบรมวิธีการใช้งานขั้นตอนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด

รูปตรวจเช็คตามกำหนด
รูปตรวจเช็คตามกำหนด
รูปตรวจเช็คตามกำหนด
รูปตรวจเช็คตามกำหนด

บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง

จากความหลากหลายของขนาดธุรกิจลูกค้า ทาง บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด จึงเข้าใจดีว่าระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา ย่อมมีความแตกต่างกัน และเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องจักรย่อมจะต้องมีความพร้อมและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้น ทางเรา จึงมีบริการเข้าตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักรตามระยะทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อ ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ Caribrate พร้อมออกเอกสารรายงานการตรวจเช็คเครื่อง เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้เป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

รูปตรวจเช็คตามกำหนด

บริการรับเทิร์นเครื่องจักร

อีกหนึ่งบริการในด้านการเงินที่ทาง บริษัท เลเบิ้ลไซน์ กรุ๊ป จำกัด มีให้กับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อเครื่องจักรใหม่ นั้นก็คือ บริการรับซื้อเทิร์นเครื่องจักรตัวเก่า ซึ่งในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการที่ขายเครื่องจักรตัวเก่า แล้วนำเงินที่ได้มาเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องจักรตัวใหม่ ทางเรา มีบริการรับตีราคาเครื่องและรับซื้อเครื่องจักรเก่าในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับธุรกิจของลูกค้า

รูปตรวจเช็คตามกำหนด

Iecho logo
Gongzheng logo
Revotech logo
Dahan logo
Ejon logo
GXUCNC logo
Nine logo
Utech logo
Gethray.jpg logo
HANMA LASER.jpg logo