วันสุดท้ายของงาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 ณ IMPACT เมืองทองธานี 1 มีนาคม 2020 นนทบุรี

วัน ของการจัดงาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 : IMPACT เมืองทองธานี