วันที่ 3 ของงาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 ณ IMPACT เมืองทองธานี

วัน ของการจัดงาน The 8th Print Tech & Signage Expo 2020 : IMPACT เมืองทองธานี